ไม่มี แทป Keyboard เพลง ก็เป็นอยู่แบบนี้ : N A

Share