แทป Bass เพลง กลั้นบ่อยู่ : วุธ กาฬสินธุ์

Verse [0.16]
Hook [1.26]
Instru [2.00]
Last Hook [3.06]
Share