แทป Bass เพลง บทเรียนชีวิต : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

Verse 1 [0.45]
Hook 1 [1.07]
Instru [1.37]
Verse 2 [2.07]
Hook 2 [2.50]
Last Hook [3.40]
Share