แทป Bass เพลง ชายคนหนึ่ง : Bodyslam Clash Potato Feat. ก้อง สหรัถ โดม ปกรณ์ ลัม ตู่ ภพธร

Verse [1.21]
Hook [1.40]
Instru [2.17]
Last Hook [2.36]
Share