แทป Guitar เพลง ใจอ้ายสลาย : ก้อง ห้วยไร่

Lick Intro [0.34]
Solo [2.17]
Share