แทป Bass เพลง แอวลั่นปั๊ด : ปริม ลายไทย

Intro [0.07]
Hook [0.50]
Instru [1.44]
Last Hook [2.48]
Share