แทป Bass เพลง เครื่องบินชนควาย (ขึ้นเครื่อง) : วงลูกเนียง

Verse [0.15]
Pre Hook 1 [1.05]
Hook [1.44]
Instru [2.25]
Pre Hook 2 [2.52]
Last Hook [3.31]
Share