แทป Bass เพลง บังขายถั่ว : TaitosmitH

Intro [0.11]
Verse [0.42]
Hook [1.25]
Instru [2.21]
Instru [2.21]
Bridge [2.51]
Last Hook [3.20]
Share