แทป Bass เพลง ล่ะแมนวา1.2(ชาบู) : T REX

Verse 1 [0.23]
Hook [1.18]
Instru [1.40]
Verse 2 [2.17]
Last Hook [2.56]
Share