แทป Bass เพลง อ้ายมันคนซั่ว : มอส คำหมากบิน

Verse 1 [0.32]
Hook [1.21]
Instru [2.04]
Verse 2 [2.32]
Last Hook [3.28]
Share