แทป Guitar เพลง กี่ร้อยวัน : Mr.Sunday

Intro [0.13]
Solo [2.44]
Share