แทป Bass เพลง เงา : Wanyai แว่นใหญ่

Verse 1 [0.15]
Hook [0.50]
Verse 2 [1.44]
Last Hook [2.19]
Share