แทป Bass เพลง ครบรอบวันเจ็บ : นุ๊ก ธนดล

Verse 1 [0.20]
Hook 1 [1.11]
Verse 2 [1.47]
Hook 2 [2.25]
Instru [2.57]
Last Hook [3.25]
Share