แทป Guitar เพลง เมามาย : กระต่าย พรรณิภา X เนย นฤมล

Intro [0.17]
Solo [3.05]
Share