แทป Bass เพลง เราเลิกกัน : นารา X ต้องเต

Hook 1 [1.08]
Instru [1.38]
Hook 2 [2.19]
Bridge [2.53]
Last Hook [3.42]
Share