แทป Bass เพลง บ่เจ็บแต่ทรมาน : ธัญญ่า อาร์สยาม

Verse [0.21]
Hook [1.10]
Instru [1.40]
Last Hook [2.25]
Share