แทป Bass เพลง อ่อนแอกะแพ้ไป : จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp

Verse [0.38]
Hook [1.30]
Instru [2.00]
Last Hook [2.49]
Share