แทป Guitar เพลง ใจเคยถืกตั๋ว : ไผ่ พงศธร

Intro [0.00]
Solo [2.53]
Share