แทป Bass เพลง ใจเคยถืกตั๋ว : ไผ่ พงศธร

Hook 1 [1.12]
Hook 2 [2.17]
Instru [2.45]
Last Hook [3.37]
Share