แทป Bass เพลง หิว : L.กฮ.

Verse 1 [0.43]
Hook [1.12]
Verse 2 [2.01]
Last Hook [2.30]
Outro [3.00]
Share