แทป Guitar เพลง มีรัก : นิว ฐิติภูมิ

Intro [0.36]
Solo [2.22]
Share