แทป Bass เพลง ยิงหนูนาน้อง : เต้ย อธิบดินทร์

Instru [0.07]
Verse 1 [0.23]
Hook [1.05]
Verse 2 [2.20]
Last Hook [2.46]
Share