แทป Guitar เพลง ธิดาประจำอำเภอ : The Richman Toy

Intro [0.03]
Solo [3.30]
Share