แทป Guitar เพลง 1 ( หนึ่งเปอร์เซนต์ ) : STAMP

Lick [3.26]
Solo [4.07]
Share