แทป Bass เพลง อยู่ผู้เดียวให้ชิน : ดิด คิตตี้

Verse 1 [0.42]
Hook 1 [1.30]
Verse 2 [2.04]
Hook 2 [2.38]
Instru [3.06]
Last Hook [3.33]
Share