แทป Bass เพลง คือเก่า : เบนซ์ เมืองเลยXกระต่าย พรรณิภา

Verse 1 [0.21]
Hook [1.27]
Verse 2 [2.00]
Instru [2.34]
Verse 3 [3.07]
Last Hook [3.40]
Share