แทป Bass เพลง Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ : ฐา ขนิษ

Verse [0.25]
Hook [1.01]
Instru [1.38]
Last Hook [2.47]
Share