แทป Bass เพลง ถ้าเขาไม่กลับมา : ฟลุ๊ค ไอน้ำ

Verse 1 [0.41]
Hook 1 [1.21]
Verse 2 [1.53]
Hook 2 [2.33]
Last Hook [3.21]
Share