แทป Guitar เพลง หนึ่งความทรงจำ (ONE MEMORY) : MEAN

Intro [0.14]
Solo [1.54]
Share