แทป Bass เพลง น้องๆ : วงมายมอมแมม

Verse 1 [0.16]
Hook 1 [0.48]
Verse 2 [1.09]
Hook 2 [1.31]
Instru [1.52]
Verse 3 [2.11]
Last Hook [2.32]
Share