แทป Bass เพลง เจิดจานใส่งานแต่ง : เมย์ลี่ เอสกาย

Intro [0.02]
Verse 1 [0.38]
Hook [1.27]
Instru [2.12]
Last Hook [3.02]
Outro [4.02]
Share