แทป Bass เพลง คุยเล่นๆ : จินตหรา พูนลาภ

Verse 1 [0.54]
Hook [1.47]
Verse 2 [2.44]
Last Hook [3.53]
Share