แทป Bass เพลง มะล่องก่องแก่ง : มอส จารุภัทร Feat.แฮปปี้ ปริญญา

Verse [0.19]
Hook [0.51]
Instru [1.48]
Outro [3.24]
Share