แทป Guitar เพลง มะล่องก่องแก่ง : พจน์ สายอินดี้

Intro [0.00]
Lick [0.57]
Solo [2.07]
Share