แทป Bass เพลง เมาสุดท้าย : หนิง ปัทมา

Intro [0.08]
Verse [1.11]
Pre Hook 1 [1.42]
Hook [2.15]
Instru [3.05]
Pre Hook 2 [3.29]
Last Hook [4.02]
Share