แทป Bass เพลง อัตตาหิ : ธีเดช ทองอภิชาติ

Verse [0.19]
Pre Hook [1.10]
Hook [1.37]
Instru [2.36]
Last Hook [3.03]
Share