แทป Bass เพลง ฮักกูแหน่ : เบนซ์ เมืองเลย

Verse 1 [0.25]
Hook [1.18]
Instru [1.45]
Verse 2 [2.12]
Last Hook [2.38]
Share