ไม่มี แทป Bass เพลง มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ : ดวงดาว เดียวดาย

Share