แทป Guitar เพลง อดีตทำร้ายเราไม่ได้ : Joey YuuSho Band

Intro [0.05]
Solo [1.33]
Share