แทป Bass เพลง อ้ายมันหมอลำ : มนต์แคน แก่นคูน

Verse 1 [0.33]
Hook [1.28]
Verse 2 [2.01]
Instru [2.27]
Last Hook [2.57]
Ending [3.30]
Share