แทป Bass เพลง บักขี้ไห้ : เบนซ์ เมืองเลย

Hook 1 [0.58]
Instru [1.57]
Hook 2 [2.52]
Last Hook [3.46]
Share