แทป Bass เพลง คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว : ต่าย อรทัย

Verse 1 [0.38]
Hook 1 [1.29]
Verse 2 [2.05]
Hook 2 [2.40]
Instru [3.04]
Last Hook [3.49]
Share