แทป Bass เพลง GPเฮ็ด : เบียร์ พร้อมพงษ์

Intro [0.02]
Verse [0.29]
Hook [1.13]
Instru [1.48]
Last Hook [2.21]
Share