แทป Bass เพลง จักเทื่อแล้ว : สายแนน

Verse [0.18]
Hook [1.23]
Instru [1.54]
Last Hook [2.35]
Share