แทป Bass เพลง อายเพื่อน : วงลูกเขือ

Verse 1 [0.55]
Hook [1.27]
Instru [2.03]
Verse 2 [2.35]
Last Hook [3.07]
Share