แทป Bass เพลง แม่ใช้ล้างถ้วย : มาริโอ้ โจ๊ก

Intro [0.09]
Verse 1 [0.26]
Hook 1 [1.00]
Verse 2 [1.15]
Hook 2 [2.03]
Instru [2.48]
Outro [4.08]
Share