แทป Guitar เพลง คั่นยังฮักให้กลับมา : กวาง จิรพรรณ

Intro [0.24]
Solo [2.55]
Share