แทป Bass เพลง คั่นยังฮักให้กลับมา : กวาง จิรพรรณ

Intro [0.24]
Verse 1 [0.42]
Hook 1 [1.23]
Verse 2 [1.51]
Hook 2 [2.09]
Instru [2.46]
Last Hook [3.04]
Share