แทป Bass เพลง Wonder woman : Luke Niang(วงลูกเนียง)

Verse 1 [0.20]
Hook [1.01]
Verse 2 [1.39]
Last Hook [2.27]
Ending [3.15]
Share