แทป Bass เพลง ทำ มะ ดา : Getsunova

Intro [0.01]
Verse 1 [0.36]
Hook 1 [1.16]
Verse 2 [1.40]
Hook 2 [2.06]
Last Hook [2.51]
Share